MindMotion og ikoner

Selvom tendensen er at vores smartphones bliver større og større, er skærmene stadig små i forhold til computerskærme og tv. Derfor har man i apps begrænset plads at kommunikere på. Derfor er det vigtigt at udnytte den plads man har bedst muligt. Men hvad skal man prioritere? Tekst? Ikoner? Eller en kombination?

I udviklingsfasen af MindMotion var flere af de brugere der deltog enten svage læsere eller ordblinde. Her viste det sig hurtigt at ikoner for sig selv, eller ledsaget af et ord, optimerede forståelsen markant. Dette var dog også tilfældet for dem med et almindeligt eller godt læseniveau. Derfor var det tydeligt, at ikoner var vejen frem i denne app.

Dog er ikoner ikke altid nok, men sammen med et eller et par ord, kan kommunikationen blive ligeså – eller mere – effektiv end store tekststykker. Og når man laver ikoner er det vigtigt at de er simple, og ikke indeholder for mange elementer.

Når man bruger ikoner som hovedkilden til information, er det også meget vigtigt at alle forstår deres betydning rent intuitivt. Derfor er alle ikoner som er brugt i MindMotion fundet ved afstemning, blandt de brugere som var en del af samskabelsesprocessen under udviklingen. På denne måde sikrede vi at de ikoner der bliver brugt, bliver forstået med det samme af flest muligt brugere.

Desuden er det en fordel at bruge ikoner som brugeren allerede har set mange gange, og derfor allerede har en god forståelse af. Det er også en af grundende til at brugen af smileys dominerer MindMotions humørfunktion da alle intuitivt forstår de forskellige variationer, mens alle de andre ikoner der ikke nødvendigvis er universelt genkendelig er ledsaget af et enkelt ord.

Kunsten at lave ikoner er ikke nem, og selvom man måske synes at det ikon man er nået frem til er klar kommunikation, er det ikke altid tilfældet. Derfor anbefaler vi helt klart at inddrage brugerne i denne proces. Og igen er det vigtigt kun at lade et ikon stå alene hvis det er universelt genkendeligt, ellers er sandsynligheden for at det ikke bliver forstået meget høj.

Er er nogle af de ikoner vi bruger i app’en, som ikke giver mening for dig, vil vi meget gerne have din feedback omkring MindMotion og ikoner.

Læs mere om ikoners historie:
http://design.tutsplus.com/articles/know-your-icons-part-1-a-brief-history-of-computer-icons–psd-9805

Eller ikoner og tekst:
http://edwardsanchez.me/blog/13589712
http://www.nngroup.com/articles/icon-usability/